VYÖKOKEISIIN ANOMINEN JA VYÖKOKEIDEN HINNAT

VYÖKOKEET

Alemmat mon -arvot ja 10. – 2.kyu arvot suoritetaan yleensä seurojen sisäisesti koulutettujen henkilöiden toimesta (graduointilisenssin omaavat seuravalmentajat). Värivöitä suorittaessa seuroilla voi olla myös oma käytäntö kuinka vyökokeisiin anotaan tai kuinka niihin osallistutaan (ns. ”etävyökokeita emme suosittele”).

Kollegiomme jäsenet mielellään osallistuvat kokeiden arviointiin, jolloin arviosta tulee mahdollisesti kattavampi ja antaa tukea seuravalmennukselle. Yhdessä arvioituna vyökokeet mahdollistavat jokaiselle kokelaalle paremman harjoittelupolun mustalle vyölle, kun tiedetään mitä harjoitella ja miten seuraavalle vyöarvolle.

Tutustu sääntöihin, vyökokeisiin ja materiaaleihin yleisesti ennen 1.kyu ja dan kokeisiin anomista. Näin varmistat, että sinulla on riittävä tieto siitä, voitko osallistua kokeisiin.

SUORITTAMINEN

Vyökokeet suoritetaan voimassaolevien suosituksien, ohjeiden, säännösten ja vyökoevaatimusten mukaisesti. Vyökoemateriaalit ovat minimivaatimukset Suomessa toimiville Shito Ryu seuroille. Seurat voivat lisätä haluamiaan tekniikoita tai vaatimuksiaan vyökoemateriaalin rinnalle.

Yleisvyökokeen suorittajat, eli ne karatetyylit tai seurat joilla ei ole jonkin tyylisuuntakollegion tukea. Yleisvyökokeissa katsotaan ”karatetyyliä” johon suorittaja tukee karatetaustansa, tai millä painoarvoilla kyseisen tyylin vyöarvoa suoritetaan. Vyökoemateriaalit eivät siis ole yksiselitteiset yleisvyökokeissa, kuten jossain tyyleissä joissa kokeet voivat olla standardoidut kansallisella tai jopa kansainvälisellä tasolla. Yleisvyökokeet katsotaan läpi katselmuksilla ennen vyökoetta, yhden tai useamman kerran.  Katselmuksilla on tarkoitus varmistaa riittäväntasoiset vaatimukset kokeeseen sekä varmistaa graduoivan kollegion kokoonpanon tietotaito ”mitä olemme arvioimassa”. Katselmuksien tarkoitus on myös antaa ennalta tietoa ja palautetta kokelaalle ennen varsinaista vyökoetta.

ANOMINEN VYÖKOKEISIIN

DSF vyökokeet tai katselmoinnit järjestetään yleensä jonkin tapahtuman yhteydessä. Anomukset kokeisiin tulee lähettää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen kokeita. Säännöt ja suositukset vyökokelaan tulee täyttää ennen koetta. Mikäli suoritat vyökokeen kansainväliselle auktoriteetille tai muulle taholle kuin kollegiolle, tulee silloin valmistautua jopa useampaan katselmointiin ennen vyökokeita.

Yleisvyökokeet anotaan myös samalla kaavakkeella kuin DSF vyökokeet.

1.kyu ja DAN arvot anotaan Shito-Ryu kollegiolta anomuskaavakkeella, katso linkki:

Anomuskaavake 4.1 06122022 täydennettävä

HINNAT

Hinnat ovat toistaiseksi voimassa olevat suositushinnat DSF kollegion järjestämissä tapahtumissa.

1.KYU 50€

1.DAN – 5.DAN 100€

DSF kollegio pidättää oikeudet muuttaa vyökokeiden hintoja.