YLEISVYÖKOKEET JA MATERIAALIT

YLEISVYÖKOKEET

Dento Shito Ryu Finland kollegio (myöhemmin DSF) osallistuu myös tarvittaessa yleisvyökokeiden valvontaan / järjestämiseen tai toimii toisen kollegion tukena vyökoetilaisuuksissa.

Vyökoetilaisuuksia valvoo DFS puolelta: Kari Koskinen ja Jari Räty

Kolmanneksi vyökokeita valvomaan valitaan henkilö osallistujan oman karate-tyylin edustajista, tai valmentajista (huom. riittävävyöarvo). Tarvittaessa DSF nimetään jonkun kolmannen ulkopuolisen henkilön mukaan vyökokeiden valvontaan, esimerkiksi toisesta tyylistä.

Ennen vyökoetta suoritetaan harjoituskokeet (joita voi olla useampia), joissa katsotaan taso sekä annetaan palaute jatkossa kehitettävistä ja kehitystä vaativista tekniikoista sekä asioista ennen varsinaista vyökoetta. Samalla käydään vyökoetekniikat läpi ja suoritettavan DAN arvon vaatimukset niin, että vyökokeisin osallistujalla on selkeä käsitys vyökokeiden kulusta ja suoritettavan vyökokeen vaatimustasosta. Tavoitteemme on, että vyökokeet ovat aina onnistuminen ja positiivinen kokemus. Siksi haluamme tehdä kehitystyöt ennen vyökoetta kokelaiden kanssa ei kokeiden jälkeen.

Yleisvyökokeet tulee kysymykseen silloin, kun seura tai harrastaja ei kuulu minkään kollegion alaiseen toimintaan ja heillä ei muutoin ole mahdollista suorittaa DAN kokeita.

DSF kollegio katselmoi ja myöntää vyöarvoja noin kerran vuodessa muille kuin DSF jäsenseurojen jäsenille. DSF ei ota vastaan yleisvyökoeperiatteella Shito-Ryu vyökokeita. Shito-Ryu vyöarvot suoritetaan DSI ja DSF vyökokeiden mukaisessa järjestyksessä ja sääntöjen mukaisesti.