SÄÄNNÖT

YHTEISEN TOIMIELIMEN TYYLISUUNTAGOLLEGIOLLE ASETTAMAT TEHTÄVÄT JA VELVOITTEET

 Tyylisuuntakollegio

 • Myöntää vöitä 3.daniin saakka
 • Organisoi ja järjestää graduointilisenssi –koulutukset
 • Organisoi ja järjestää tyylisuunnan jäsenseurojen tekniikkakoulutukset
 • Ylläpitää, päivittää ja kehittää vyövaatimuksiaan
 • Huolehtii myöntämiensä dan –arvojen rekisteröinnistä ja ylläpidosta.
  • Suomen Shito Ryu tyylisuuntakollegio Dento Shito Ryu Finland ei toistaiseksi pidä rekisteriä suoritetuista DAN arvoista. Rekisteröinti todistetaan SKL passilla jonka kulloinkin kollegion edustajisto on allekirjoittanut. Seurojen tehtävä on omien henkilötietosääntöjen puitteissa pidettävä rekisteriä dan arvoista.

 

 1. Graduointilisenssi yleisosa

 • Lisenssin A – D saamiseksi edellytetään koulutuksen yleisosan käymistä sekä tyylisuuntaosuutta
 • Yleisosan myöntää ja järjestää tyylisuuntakollegio
 • Yleisosuutta ei tarvitse käydä kuin kerran, mikäli tyylisuuntakollegio ei muuta vaadi. 

2. Graduointilisenssikoulutukset

 

 • Tyylisuuntakollegio järjestää graduointilisenssi -koulutukset ja myöntää graduointilisenssit (A, B, C ja D-lisenssit ; D-lisenssi on Wado -tyylisuunnan käyttämä mon –vöiden myöntämiseen tarkoitettu lisenssi, jossa 2.kyu voi myöntää lisenssin turvin mon –arvoja 10. mon ja 11.mon)
 • Koulutuksen rakenne:
  • mon –graduointilisenssi (D-lisenssi; järjestää SKL)
  • yleinen osa + tyylisuuntakohtainen osa (A, B ja C-lisenssit)
  • Lisenssien uusiminen tapahtuu tyylisuuntakollegion kautta.

3. Ylemmät dan –arvot 4.dan ja ylöspäin

 

 • Vyöarvoja 4 – 5.dan graduoitaessa kollegiossa on oltava edustettuna eri tyylisuuntakollegion jäseniä.
 • Graduoivan kollegion on edustettava dan –arvoltaan kyseisten tyylisuuntien ylimpiä vyöarvoja kuitenkin vähintään 3.dan
 • Vähintään kahden henkilön on edustettava vähintään suoritettavaa vyöarvoa.
 • Vyöarvoja 6.dan ja siitä ylöspäin graduoitaessa on jonkin kansainvälisen auktoriteetin tai organisaation osallistuttava vyökokeeseen tai sen myöntämiseen.

Suositusikärajat ylimmille vyöarvoille:

 • 4.dan    väh 35v
 • 5.dan    väh 40v

4.  Vyöarvot ja niiden rekisteröinti

 

 • Vyöarvojen on kehityttävä portaittain
 • Vyöarvojen tulee olla rekisteröity tyylisuuntakollegiolle ja sitä kautta SKL.lle
 • Tyylisuuntakollegio kerää rekisteröintimaksut toimintaansa varten
 • 1. danin vyökokeeseen tulevan tulee pääsääntöisesti olla vähintään 18 -vuotias. Mikäli kokelas on alle 18 -vuotias tulee lajikokemusta olla 10 vuotta.

VYÖKOKEITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

 

Vyökoemääräykset ovat suuntaa antavia minimivaatimuksia.

Seura voi halutessaan tehdä niihin lisäyksiä, mikäli seura esimerkiksi haluaa painottaa tiettyä osa-aluetta.

Anomukset vyökokeisiin

Seuroilla on oma käytäntö. Huomattava on, että vyökoe ei ole pätevä, mikäli vyön myöntää henkilö jolla ei ole voimassa olevaa graduointilisenssiä.

DAN -arvojen vyökokeisiin anotaan tyylisuuntakollegioden kautta. Kollegiolla on oikeus evätä osallistuminen vyökokeeseen, mikäli riittävää aikaväliä eri vyöarvoissa ei ole.

Graduointi muulle taholle

DAN –arvoja on mahdollista suorittaa kollegion ulkopuoliselle taholle, anottua tätä tyylisuuntakollegiolta. Tyylisuuntakollegiolla on oikeus vaatia ns. vahvistusvyökoetta tarvittaessa.

DAN –arvojen rekisteröinti

Myönnettyjä dan –arvoja tulee aina rekisteröidä Suomen Karateliittoon. Jos kyseessä on aikaisemmin suoritettu ei rekisteröity dan –arvo, se voidaan rekisteröidä kollegion kautta anomuksen perusteella (myös ulkopuoliselle suoritettu ylemmät dan –arvot).

Rekisteröimättä jäänyt vyöarvo ei ole Suomen Karateliiton hyväksymä, ja sitä ei voida käyttää Suomen Karateliiton alaisissa tilaisuuksissa.

(Suomen Karateliitto ry:n DAN -kollegion määräykset 1994)

AIKARAJAT JA HARJOITUSKERRAT 5.kyu – 1.kyu (suositus minimit):

 

5.kyu:   3kk (25 harjoituskertaa) – karaten aloittamisesta

4.kyu:   3kk (30 harjoituskertaa) – 5.kyu:n suorittamisesta

3.kyu:   6kk (60 harjoituskertaa) – 4.kyu:n suorittamisesta

2.kyu:   1v. (120 harjoituskertaa) – 3.kyu:n suorittamisesta

1.kyu:   1v. (120 harjoituskertaa) – 2.kyu:n suorittamisesta

DAN –arvoja koskevat aikarajat (ehdottomat minimiajat):

 

1.dan:   1v. (120 harjoituskertaa) – 1.kyu:n suorittamisesta

2.dan:   2 vuotta – 1.dan suorittamisesta**

3.dan:   3 vuotta – 2.dan suorittamisesta**

4.dan:   4 vuotta – 3.dan suorittamisesta (suositus ikäraja 35 vuotta)**

5.dan:   5 vuotta – 4.dan suorittamisesta (suositus ikäraja 40 vuotta)**

** aktiivinen harjoittelu ja ohjaaminen.

(Suomen Karateliitto ry:n DAN -kollegion määritelmä 1994 minimiajoista)

Tämän lisäksi:

Osallistuminen tyylisuuntakollegion koulutuksiin on pakollista ennen seuraavia vyökokeita:

1.kyu: 1 koulutus ennen koetta.

1.dan: 2 koulutusta 1.kyu arvon suorittamisen jälkeen.

1 ja 3.dan: 4 koulutusta ennen koetta.

Graduointikoulutus: ennen 1.dan koetta.

 

Osallistuminen tyylisuuntakollegion ulkopuolisen tahon järjestämiin vyökokeisiin: 2 koulutusta ennen koetta.

 

(Tyylisuuntakollegion määritelmä 1999 minimi koulutuksista)

1.kyu ja DAN –arvot katselmoidaan ennen varsinaista ulkopuoliselle taholle suoritettavaa vyökoetta vyökoeperiaatteella (Tyylisuuntakollegion määritelmä 2009).